De stem van de ouder in school: De MR!

Andy Nirhoe, betrokken ouder en oudste MR-lid in de huidige raad!

Wat is een MR? En wat doet de MR?

‘MR staat voor Medezeggenschapsraad. Als school is het verplicht om een MR te hebben. Op onze school bestaat de MR uit vier leerkrachten en vier ouders. Zij zijn een belangrijke schakel tussen ouders, directie en leerkrachten. De MR geeft advies, brengt hun stem uit, denkt mee over verbeterpunten en geeft goedkeuring. Daarnaast bieden zij soms ook een luisterend oor en zijn ze aanspreekpunt voor de ouders op school’.

Waar denkt de MR allemaal over mee?

‘Je kunt dan denken aan de begroting, de schoolgids, schoolreizen, facilitaire zaken, hygiëne, maar ook de hekken rond het speelplein, die wij niet hoog genoeg vonden. Wij signaleren, wij horen dingen en wij stemmen deze af met de school. Vervolgens geven wij advies, zodat de directie de juiste beslissing kan nemen voor de school. We doen het dus samen en zijn een verbindende tussenschakel!’