Doe mee aan de Taalcursus Goed Beter Best!

Frederique van Waardenburg geeft twee maal per week de taalcursus Goed Beter Best op onze school. Deze cursus is voor ouders van kinderen van 2-8 jaar. Frederique geeft een klein inkijkje.

Taalles of elkaar ontmoeten?

‘Het accent ligt op het bespreken van de thema’s waar de kinderen op school aan werken. Ouders kunnen thuis verder borduren op dit thema. Ik vind het belangrijk dat ouders weten wat er in de groep van hun kind gebeurt, maar ook wat er in Nederland speelt, bijvoorbeeld in de actualiteit.
Ik nodig ook mensen uit om over de opvoeding van kinderen te komen praten. En ook onze directeur komt regelmatig langs. Zo kan ik verbinding maken met de school.’

Welke thema’s worden zoal besproken?

‘Denk aan verkeer, de seizoenen, ziekte en gezondheid, motorische ontwikkeling en eten en drinken. Maar er komen ook andere onderwerpen ter sprake. Bijvoorbeeld wat ouders kunnen verwachten van een ouderavond, hoe zij zich kunnen voorbereiden op een 10-minutengesprek met de leerkracht en soms nemen we de inhoud van de nieuwsbrief door.’

Waarom zouden ouders de cursus moeten volgen?

‘Het is goed voor de ouderbetrokkenheid bij de school, het is een goede aanvulling op de gewone taallessen, we werken heel praktijkgericht en kleine kinderen mogen mee! Ouders vinden het leuk elkaar te ontmoeten, ze horen wat er speelt op school, maar ze leren vooral hoe ze de ontwikkeling van hun kind kunnen stimuleren. Iedereen is van harte welkom om mee te doen!’

Frederique biedt De Taalcursus Goed Beter Best aan op maandag en vrijdag van 13.00-15.00 uur op school.