Gedragsdeskundige juf Jolanda

In gesprek met Jolanda Reyntjes, gedragsdeskundige en leerkracht

Jolanda werkt sinds 2019 als gedragsdeskundige en al 14 jaar als leerkracht op onze school. Dit jaar in groep 3.

Wat is de functie van een gedragsdeskundige?

‘Als gedragsdeskundige observeer ik kinderen in de klas, nadat de leerkracht en intern begeleider hebben gesignaleerd dat dit nodig is. Ik kijk vooral hoe het kind meedoet en hoe kind en leerkracht op elkaar reageren en met elkaar omgaan. Vervolgens bespreek ik mijn observatie met de leerkracht en besluiten we gezamenlijk wat we als eerste aanpakken. Ook schrijven we een behandelplan, eigenlijk een praktisch plan van aanpak. Dit bespreken we met de ouders. We houden de ouders steeds op de hoogte van de voortgang. Na ongeveer drie weken kom ik opnieuw in de klas om te kijken hoe het nu gaat met het kind en of er aanpassingen nodig zijn’.

Welke gedragsproblematiek komt op dit moment veel voor?

‘Kinderen worden steeds drukker. Ze zijn veel bezig met hun I-pad, telefoon en televisie kijken. Ik heb het idee dat ze minder buiten spelen, waardoor zij hun energie niet goed kwijt kunnen. Hoewel ik niet mag diagnosticeren, mag ik wel mijn vermoedens uitspreken. Daarom wil ik benadrukken dat er veel speelmogelijkheden zijn in onze buurt, zoals de binnentuinen, het Zuiderpark, speeltuinen en Overvoorde. Ouders, ik hoop echt dat jullie het belang inzien van lekker buiten spelen en erop uitgaan met jullie kinderen’!

Wat is de meerwaarde voor de school om jou in huis te hebben?

‘Als de leerkracht signaleert dat iets niet helemaal lekker loopt, kunnen we dat heel snel aanpakken. Het is soms ook iets heel kleins, wat we dan samen binnen korte tijd oplossen. Ook een behandelplan kan ik snel aanpassen als de situatie verandert. Omdat ik in de school rondloop, zijn de lijnen met leerkrachten en de intern begeleider heel kort en dat werkt superfijn’