Interview met juf Isabelle bijeenkomsten ‘Hoera, ik word 4!’

‘Hoera ik word 4!’

Bijeenkomsten voor ouders van peuters die bijna vier jaar worden.

Juf Isabelle van groep 1b organiseert, samen met juf Hilda van de peuterschool, de bijeenkomst ‘Hoera, ik word 4 jaar!’. Speciaal voor ouders van peuters die bijna naar de basisschool gaan. Juf Isabelle werkt sinds twee jaar als leerkracht op de P. Oosterleeschool. Zij beantwoordt een paar vragen:

Wat is precies ‘Hoera, ik word 4!’?

‘Drie of vier keer per jaar organiseren wij deze bijeenkomst voor peuterouders. Wij lichten de ouders voor over wat zij en hun kinderen kunnen verwachten in groep 1. Wij gaan met elkaar in gesprek over het programma en de activiteiten in de groep’.

Waarom is het zo belangrijk dat ouders hieraan deelnemen?

‘Zowel voor de kinderen als de ouders is de overgang naar groep 1 spannend. Door de informatie die ouders krijgen, zijn zij beter geïnformeerd en voorbereid en wordt de overgang minder spannend’.

Merk je verschil als ouders goed voorbereid hun kind naar groep 1 brengen?

‘Jazeker! Tijdens de bijeenkomst geven we bijvoorbeeld ook uitleg over Schoudercom, het communicatiesysteem van de school om met ouders te communiceren. Ouders hebben hier dan over gehoord, weten wat zij kunnen verwachten en zullen eerder vragen stellen, wanneer iets niet duidelijk is. De betrokkenheid van ouders wordt groter, omdat ze als het ware worden meegenomen op weg naar de overgang. Bovendien hebben zij de juffen van groep 1 gezien en dat geeft al een beetje een vertrouwd gevoel’.

Wat is de beste tip aan ouders van een kind dat voor het eerst naar groep 1 gaat?

‘Laat je kind fouten maken en leer ze het beter doen. Het is belangrijk dat kinderen succeservaringen op doen en complimenten krijgen! Dat is waar het om draait bij onderwijs vind ik’.