Leerlingenraad scoort met mooie activiteiten!

De P. Oosterleeschool heeft een actieve leerlingenraad met 8-12 leerlingen uit de groepen 6 tot en met 8. Leerlingen die in de raad willen komen, doen mee aan verkiezingen in hun klas. De leerlingenraad organiseert activiteiten en evenementen op school.

Schoolkrant

‘Wij zijn heel trots op het eerste nummer van onze eerste schoolkrant ‘De warme rups’! Wij zijn op het idee gekomen, omdat wij de kinderen iets voor de vakantie mee wilden geven met activiteiten, spelletjes en tips, maar ook omdat we aandacht willen vragen voor onderwerpen als pesten en respect op school. Van dit laatste heeft Leena een mooi stripverhaal gemaakt. Ook geven wij antwoord op de probleempjes uit de probleembox in de hal. Voor de kerstvakantie komt ‘De koude rups’ uit met tips voor de kerstvakantie!’

Armbandjes-actie

‘Wij hebben armbandjes bedacht en uitgedeeld. Hiermee willen we aan iedereen op school laten zien dat wij tegen pesten zijn en voor respect! We zitten allemaal samen op school en willen het ook samen leuk hebben. Als iedereen zo’n bandje om heeft, hopen wij dat de pester zich minder sterk voelt en stopt met pesten.’

Samenwerking met ouderraad

De leerlingenraad is betrokken geweest bij de spelletjesmiddag en het zomerfeest. De leerlingen denken mee en helpen met de voorbereidingen en de organisatie op de dagen zelf. Zo hebben zij de talentenshow fantastisch geregeld en ook nog eens aan elkaar gepraat!

Afscheid groep 8 en verkiezingen groep 6!

Wij nemen vanuit de raad afscheid van Bradley, Jean-Paul, Rovensly en Naima in groep 8. Wij willen hen bedanken voor al hun ideetjes, grapjes en talenten! We gaan nu weer op zoek naar nieuw talent in groep 6 voor onze geweldige leerlingenraad.