Nieuwe instroomgroep kleuters van start

Nieuwe instroomgroep kleuters bijna van start! 

 Per 3 februari a.s. starten wij met een nieuwe instroomgroep voor de kleuters. Deze groep begint met zes kleuters en zal tot aan de zomervakantie geleidelijk vol stromen met kinderen die vier jaar zijn geworden. Er is nog plaats in deze nieuwe groep! Ook als uw kind al vijf jaar is, kunnen wij het nog plaatsen. Belangstelling? Neem contact op via 070 380 14 34 >> lees verder 

Persoonlijke aandacht 

Omdat juf Jochebed met een klein groepje kleuters start, krijgen zij veel persoonlijke aandacht. Dat is een voordeel, omdat de overgang van peuters naar kleuters voor veel kinderen best groot is. Zo krijgen zij alle tijd en ruimte om te wennen aan de juf, het programma en de andere kinderen. Ze voelen zich daardoor snel thuis in de groep. 

Spelend leren 

Het kleuteronderwijs gaat spelenderwijs op onze school. Aan de hand van verschillende thema’s richten wij de klassen en het onderwijs zo in, dat wij kinderen prikkelen, nieuwsgierig maken en uitdagen om te spelen. De kinderen doen tijdens het spelen ervaringen op die zij herkennen uit het dagelijks leven. De leerkrachten volgen de ontwikkeling van elke leerling. Voor deze groep hebben wij een het lokaal opnieuw ingericht met aantrekkelijke hoeken. 

Spelinloop 

Om de ontwikkeling van uw kleuter te volgen, is er twee keer per week een spelinloop op dinsdag en vrijdagochtend van 8:20 tot 8:45 uur.  Zowel voor de kleuters als voor de ouders is het leuk om samen een werkje te doen. Ouders krijgen zo een goed beeld van hoe het in de instroomgroep gaat.