In de onderbouw leggen wij de basis voor een goede ontwikkeling.
Wij geven vooral aandacht aan:

  • Spelend leren
  • Motorische ontwikkeling
  • Bevorderen van zelfstandigheid
  • Zich thuis voelen op school

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en leergierig. Wij bieden onze leerdoelen aan op een manier die hierop aansluit. Door samen, in de kring, te ontdekken. En door na te spelen en te werken in hoeken.

groep1

Taal

Ons onderwijsprogramma wordt ondersteund door het gebruik van de methode ‘Piramide’. ‘Piramide’werkt vanuit thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Elk jaar staan dezelfde thema’s op het programma, maar steeds op een hoger niveau. Passend bij de leeftijd en ontwikkeling van de kinderen. Interactief voorlezen is een belangrijk onderdeel. Per thema staan prentenboeken centraal.  En bij elk nieuw thema komen allerlei activiteiten, spelletjes en liedjes aan bod en worden de hoeken naar het thema ingericht.

Rekenen

Op het gebied van rekenen werken we met ‘Rekenrijk’. We bieden de kinderen hiermee uitdagende rekenervaringen. Ontdekken, onderzoeken en uitwisselen van oplossingen staat hierbij centraal.

Daarnaast werken de groepen 1 en 2 met Schrijfdans, om zowel de grove als fijne motoriek te begeleiden.

Uitstapjes

Om kinderen de leerstof te laten ervaren maken wij regelmatig uitstapjes, zoals herfstwandelingen, bezoek aan de kinderboerderij, naar het museum et cetera.

>> Groep 1a
>> Groep 1b
>> Groep 1c
>> Groep 1d

>> Groep 2a
>> Groep 2b
>> Groep 2c