Kinderen presteren vaak beter als hun ouders betrokken zijn bij school. Wij gaan daarom graag in gesprek met ouders om te praten over onderwijs en opvoeding en over wederzijdse verwachtingen. Zo willen wij ouderbetrokkenheid betekenis geven in de praktijk.