Kwaliteit

Onze peuterschool voldoet aan de kwaliteitseisen voor kinderdagverblijven. De inspectie kinderopvang controleert in overleg met de gemeente de naleving van de wettelijk vastgestelde kwaliteitseisen en toetst de onderwijskundige kwaliteit. Bij het laatste inspectiebezoek (december 2021) was de inspectie erg tevreden. De inspectie benoemt als pluspunten de positieve sfeer, terug- en vooruitblikken met de kinderen op wat ze hebben geleerd en wat ze volgende keer gaan doen, zorg voor de inrichting en materialen en aandacht voor het individuele kind.

Ontwikkeling

Wij volgen de ontwikkeling van de peuters met het observatiesysteem KIJK. De uitkomsten leggen we vast in het leerlingvolgsysteem en bespreken we met de ouders tijdens de 10-minutengesprekken. Deze vinden twee keer per jaar plaats.