Peuterschool

Op onze peuterschool zijn kinderen vanaf 2,5 jaar welkom. Wij zijn onderdeel van de P. Oosterleeschool, een basisschool in de Haagse wijk Moerwijk voor kinderen 2-12 jaar. Ons uitgangspunt is dat peuters door te spelen spelenderwijs leren samenwerken, ontdekken en hun taalvaardigheid vergroten. Wij geven extra aandacht aan taal! De meeste peuters stromen door naar groep 1 van de basisschool. Peuters en kleuters doen veel activiteiten samen, waardoor de overgang gemakkelijk verloopt. We gebruiken ook dezelfde methodes.

Onderwijs

Spelend leren vinden wij belangrijk. Peuters moeten de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen en te groeien. Wij werken met herkenbare thema’s, zoals ziek zijn, boodschappen doen en seizoenen. Er zijn aantrekkelijke themahoeken, waarin peuters aan de slag gaan met het thema. Zo worden ze geënthousiasmeerd om steeds nieuwe dingen te ontdekken. Daarnaast kunnen ze ook kiezen voor andere activiteiten. We hebben kleine kleutergroepen.

Programma

Een vast programma is belangrijk voor peuters. Bij binnenkomst spelen ouders even met hun kind. Twee keer per week is er een inloopmoment tot 8.45 uur. Als de ouders weg zijn, ruimen we samen op en zingen we in de kring een liedje, leren we woordjes of oefenen we de namen. In kleine groepjes gaan de peuters vervolgens aan de slag met de zandtafel, duplo, het creatieve atelier of in de themahoek. We eten en drinken samen iets, gaan naar buiten en zingen een afscheidsliedje als we weer naar huis gaan.

Team

Wij werken met gediplomeerde medewerkers en studenten. Iedereen is in het bezit van een Verklaring omtrent gedrag (VOG) en heeft een geldig EHBO-diploma.