Basisschool

De P. Oosterleeschool is een christelijke basisschool in de Haagse wijk Moerwijk voor kinderen van 2-12 jaar. Wij zijn een brede buurtschool met kinderen van over de hele wereld en uit verschillende culturen. Op onze school leren kinderen spelenderwijs, krijgen zij onderwijs op maat en op hun eigen niveau. Wij bieden extra taal, woordenschat, thematisch onderwijs, bewegingsonderwijs, gym van een vakleerkracht en nog veel meer!

Groepen

Er zijn vijf kleutergroepen. Van de overige groepen zijn er twee. Daarnaast werken we met ondersteuningsgroepen voor groep 3/4, 5/6 en 7/8. De ondersteuningsgroepen bestaan uit maximaal 15 leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben om zich goed te kunnen ontwikkelen.

Onderwijs

Kinderen leren bij ons op hun eigen manier en in hun eigen tempo. Wij werken daarom met drie instructiegroepen op verschillende niveaus. Zo spelen wij in op de specifieke onderwijsbehoeften van kinderen. We gebruiken een vaste lesopbouw en stappenplan voor een les. Kinderen leren daardoor al voor de les goed na te denken over wat ze willen gaan doen en na de les controleren ze of ze hun doel bereikt is. De leerkracht begeleidt de kinderen, maar laat ze vooral zelf ontdekken, leren en samenwerken.

Werkvormen

We variëren met werkvormen, omdat afwisseling kinderen aanspreekt. Zo oefenen kleuters al met de fijne motoriek met behulp van de schrijfdans, vergroten we de woordenschat met thema’s door de hele school, oefenen de kinderen met rekenen op hun laptop en werken ze ’s middags aan een specifiek thema voor wereldoriëntatie of kunstzinnige vorming. De leerkrachten besteden veel tijd aan herhalen, verbreden en verdiepen van de leerstof.

Taal en rekenen doen we zowel in schriften als digitaal. Kleuters werken op de Ipad en vanaf groep 3 op een laptop. In alle groepen zijn er digiborden.

Ondersteuning

Om onze kinderen optimaal te ondersteunen werken wij met specialisten in de school. Wij hebben specialisten voor taal, rekenen, ICT, cultuur, gedrag, motorische remedial teaching en Verlengde Schooldag (VSD). Zij ondersteunen de kinderen en geven hen extra aandacht als ze dat nodig hebben. Er zijn ook veel onderwijsassistenten in de school aanwezig. Zij ondersteunen de leerkrachten in de klas.

Daarnaast werken wij met een schoolondersteuningsprofiel (SOP). In het SOP hebben we als school beschreven hoe de ondersteuning aan leerlingen binnen de school is georganiseerd. Deze ondersteuning bestaat uit twee delen: de basisondersteuning van de school en de extra ondersteuning die een school biedt voor leerlingen die meer nodig hebben. Deze ondersteuning wordt geboden in samenwerking met het samenwerkingsverband. Onze school is onderdeel van het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH). SPPOH ondersteunt scholen bij het vormgeven van passend onderwijs in Haaglanden. In het SOP  staat meer informatie over passend onderwijs op onze school. Op de website van SPPOH www.sppoh.nl > staat meer informatie over passend onderwijs in de regio.

In alle groepen volgen wij de sociaal-emotionele ontwikkeling van alle leerlingen. We werken met Kwink, een online methode, die positief gedrag stimuleert en ook aandacht geeft aan burgerschap en mediawijsheid.

Bewegen

Vanaf groep 1 krijgen kinderen 2x per week gym van een vakleerkracht gymnastiek. Omdat wij de leerlingen bewust willen maken van gezond leven, doen we veel aan beweging en spelen we veel buiten. We bieden naschoolse sportactiviteiten, doen mee aan sporttoernooien en hebben een keer per jaar een sportdag.

Motorische Remedial Teaching

Leerlingen in groep 1 t/m 6 met een bewegingsachterstand, krijgen extra zorg met zogenaamde Motorische Remedial Teaching (MRT). Zij doen in een klein groepje gerichte oefeningen om hun motoriek te verbeteren. Groep 1 heeft hierdoor een extra gymles.

Verlengde Schooldag

Kinderen van groep 2 t/m 8 kunnen na schooltijd deelnemen aan activiteiten op het gebied van sport & spel, kunst, wetenschap & techniek, etc. Ook kunnen ze deelnemen aan EHBO- en weerbaarheidstrainingen. Wij verzorgen deze activiteiten in samenwerking met verschillende externe organisaties.