Ouders

Wij zetten in op een sterke band met ouders. Voor de ontwikkeling van kinderen is betrokkenheid van ouders bij de (peuter)school een belangrijke voorwaarde. Daarom organiseren we allerlei activiteiten en betrekken we ouders bij het voorlezen, bij de thema’s in de groep en geven we soms materiaal mee om thuis mee te spelen en te oefenen.

Taalcursus

We bieden taalcursussen aan voor ouders op school. Ouders die hun Nederlandse taal willen verbeteren kunnen meedoen op dinsdag- en donderdagmiddag van 12.30-14.30 uur. Aanmeldformulieren zijn verkrijgbaar bij de peuterleidsters.

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit ouders (ook van peuters) en leerkrachten. De MR houdt zich bezig met beleidszaken en heeft contact met de directie en het schoolbestuur via de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. De MR kan actief invloed uitoefenen op voorgenomen beleidsbeslissingen. De MR vergadert zes keer per jaar. Vragen of agendapunten? Deze kunnen naar mr@oosterlee.scoh.nl.

Oudercommissie

De oudercommissie (OR) vertegenwoordigt de belangen van de ouders van alle kinderen van de peuterschool. De oudercommissie brengt advies uit over o.a. voeding, veiligheid en gezondheid, openingstijden, inrichting schoolplein en voor- en vroegschoolse educatie (WE).

Informatie

Schooltijden

‘s Morgens 8:15 – 11:45, woensdagochtend 8:15 – 12:15

’s Middags 12:30 – 15:00, woensdagmiddag 12:45 – 16:45

Vakanties en studiedagen 

2022 – 2023

Studiedag 22 augustus 2022 (peuters en groep 1-8 vrij)

Studiedag 19 september 2022 (groep 1-8 vrij)

Prinsjesdag 20 september 2022

Herfstvakantie 24 t/m 28 oktober 2022

Kerstvakantie 26 december 2022 t/m 6 januari 2023

Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 3 maart 2023

Paasweekend 7 t/m 10 april 2023

Meivakantie 24 april t/m 5 mei 2023

Hemelvaartsdag + vrije dag 18 mei + 19 mei 2023

Pinksteren 29 mei 2023

Zomervakantie 10 juli t/m 18 augustus 2023

Informatie

POS-Gids-2021

POS-regels-bovenbouw

POS-regels-onderbouw